Четвърта сбирка - 12 март 2015 г.

ОКТАВИАН АВГУСТ

 

Четвъртата сбирка на кръжока се проведе на 12 март 2015 г.  в заседателна зала №1. Макар и след по- продължително прекъсване на съвместната работа поради изпитната януарска сесия, материалите, споделяни от кръжочниците, нарастваха лавинообразно. Темата за Август създаде интереси в неподозирани посоки, а самата личност на първия римски император се оказа център за много по- мащабно изследване. Така на тази сбирка продължи представянето на доклади по нея:

 1. Томислав Бисеров, I курс право
  „Разпределението на наследството на Август според Аналите на Тацит"
 2. Николина Михайлова, III курс право
  „Реформа в гражданския процес"
 3. Таня Мирчева, I курс право
  „Октавиан Август- образът на държавника"
  Докладът беше под формата на презентация с  много изображения от началния период на Принципата и коментар.

Тъй като темата за Август е неизчерпаема, но същевременно се подготвя и издаването на електронно списание по Римско право, в което видни учени- романисти представят свои статии по темата, се взе решение дейността на кръжока да продължи в по-юридически насочена област на изследване- римската юриспруденция от времето на Принципата. Предложени бяха темите:

 • Юристите и властта, юристите във властта
 • Римската юриспруденция на прехода от Република към Империя
 • Републиканските юристи и школи
 • Императорските юристи
 • Ius publice respondendi ex auctoritate principis
 • Юристите, споменати в "Закона за цитиранията" -живот и правна дейност