СБИРКА НА КРЪЖОКА ПО РИМСКО ПРАВО - 15.III.2018 г.

 

Първата сбирка на Кръжока по Римско право за новия семестър се проведе на 15.03.2018 г. в 272-ра аудитория. Тъй като сбирката съвпадаше с паметната дата, на която през 44 г. пр. Хр. римският пълководец и политик Гай Юлий Цезар е убит от заговорници в Сената, темата на сбирката беше „Епохата на Юлий Цезар и правото." Въпросът се открои като изключително интересен за студентите и особено за първокурсниците, които тепърва навлизат в материята на Римското право.

Сбирката започна с кратък увод, направен от ас. Стоян Иванов, който въведе слушателите в епохата, белязана от последните години на съществуването на Римската република и отбеляза най-важните моменти от живота, военната и политическата кариера на Юлий Цезар.

Студентът от трети курс Тихомир Рачев представи доклад за организираната престъпност в Рим през I век пр. Хр.  Подробно бяха разгледани темите за пиратството, купуването на гласове, престъпленията на управителя на провинция Сицилия – Гай Верес, както и сблъсците в Рим между поддръжниците на Клодий и гладиаторите на Милон, както и темата за произхода на богатствата на Марк Лициний Крас.

Сбирката на кръжока продължи с анализ на Юлиевия закон срещу изнудването (Lex Iulia de repetundis), прокаран от Цезар по време на първия му консулски мандат. Темата представи Таня Мирчева.

Вечерта, посветена на Юлий Цезар и неговото значение за правото и съвременния свят, завърши с увлекателен разказ на третокурсника Николай Недялков, който представи доклад за бележития адвокат, оратор и политик Марк Тулий Цицерон.

По традиция, в края на събитието, студентите определиха темата за следващата сбирка, а именно – „Въпроси на Римското семейно и наследствено право."