СБИРКА НА КРЪЖОКА ПО РИМСКО ПРАВО - 18. XII.2017 г.

 

Третата сбирка на Кръжока по Римско право се проведе на 18.12.2017 г. и бе в памет на гл. ас. Теодор Пиперков. Сбирката беше посветена на обширната тема за IUS GENTIUM като предшественик на правото на Европейския съюз. Причина за това бе, че традиционно в науката най-широко значние бива отдавано на рецепцията на Римското частно право в съвременното право. Доста по-малко известен е факта, че са налице редица прилики именно между Ius gentium и ключовото за съвременна Европа,  право на Европейския съюз.

Изчерпателен доклад по темата представи асистент Мартин Бъбаров, който разясни различните аспекти и детайли по въпроса за връзката между Ius gentium и правото на Европейския съюз.

Професор Малина Новкиришка представи интересна презентация, в която проследи развитието и приемствеността между двете, като постави акцент върху най-важните моменти от развитието на Стария континент и неговото право.

За завършек на вечерта Таня Мирчева представи римския празник Сатурналии и разказа на аудиторията какво е символизирал той и как се е празнувал в Древния Рим.