МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНОТО ПРАВО- ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ"

ПЛОВДИВ, 23 МАЙ 2012 Г.

През 2012 г. се навършиха 20 години от създаването на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". За този период факултетът се превърна в един от най-уважаваните в страната и чужбина образователни центрове по право, но и средище на активен научен живот.

Във връзка с честването на юбилея и в навечерието на празника на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май, част от която е и правната култура, Факултетният съвет на Юридическия факултет прие решение за организиране на научна конференция на тема: „Развитие на публичното право - традиции и съвременност" и издаване на сборник със статии на същата тема. Конференцията се състоя на 23 май 2012 г.  от 10.30 ч. в сградата на Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". В нея взеха участие голяма група преподаватели по римско публично право от най- престижните университети в Испания, както и всички преподаватели по публичноправни науки от Юридическия факултет на Пловдивския университет. Гости на конференцията бяха и много колеги от други факултети на универси ета, практикуващи юристи и студенти. 

Конференцията беше широко отразена в пловдивските медии, като от организатора й- проф. Малина Новкиришка и ръководителя на испанската школа по публично право и виден романист проф. Антонио Фернандес де Бухан, бяха взети и излъчени интервюта.

Със спонсорството на „КЦМ" ЕАД -Пловдив и Адвокатската колетия на гр. Пловдив беше издаден сборник с доклади и статии от конференцията. Пред широка аудитория  Той е значителен принос за представянето на тази проблематика. Със статиите по римско публично право се поставя и основата на дидактична литература по материята, включена в изборната дисциплина „Римско публично право", която започва да се изучава в Юридическия факултет и за първи път в България от учебната 2013/2014 година.