Първа сбирка - 23 октомври 2014 г. 

Учредително събрание

 

След близо 20 годишно прекъсване на 23 октомври 2014 година се възстанови дейността и сбирките на кръжока по Римско право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" . Идеята за това начинание бе провокирана изцяло от студентите по право, били първи курс през учебната 2013-2014. Благодарение на ентусиазираната и бърза организация, поета от асистентите по Римско право Стоян Иванов, Методи Тодоров и Васил Александров кръжокът започна  още в началото на І-вия семестър на учебната 2014/2015 г.  Към тях се присъедини и проф. Малина Новкиришка, макар и тя изрично да настояваше всичко около кръжока да е в ръцете на младите колеги, а не да бъде дирижирано от преподавателите.

Първата учредителна сбирка се проведе в Библиотеката на Юридическия факултет на Софийския университет с любезното съдействие на нейния директор Явор Михайлов и на всички й служители. И макар да имаше някаква ориентация за броя на студентите, които проявяваха интерес, реалността надмина очакванията. На сбирката присъстваха 74 души, като имаше представители на всички курсове от специалността „Право", както и такива от „Международни отношения". Дойдоха и студенти и от други факултети- историци, филолози, културолози и други заинтересувани като цяло от проблематиката на класическата древност.

Взеха се решения за дейността на кръжока, начинът и времето на провеждане на сбирките, обсъждаха се темите, които биха били интересни на широката аудитория, която се очакваше да присъства. Като цяло мнението на мнозинството беше, че кръжочната форма не трябва да има нищо общо със семинарните занятия и лекционния курс по Римско частно право,а при нея на едно друго ниво могат да се обсъждат въпроси, които са ангажиращи вниманието на по-голяма част от студентите и именно те ще се изказват, ще влизат в дискусии и могат да направят кратка презентация или доклад по конкретен подвъпрос от общата тема. Замисълът на кръжока е той да бъде изцяло сътворен от студентите  и за тях, като преподавателите по Римско право могат само да дават насоки и да се включват в обсъждането. 

На първата сбирка се прие и темата за следващите- управлението, законодателната и държавническа дейност на първия римски император Октавиан Август, тъй като през 2014 година се навършват 2000 години от неговата смърт.