СБИРКА НА КРЪЖОКА ПО РИМСКО ПРАВО - 23.XI.2017 г.

 

Втората сбирка на Кръжока по Римско право се проведе на 23.11.2017 г.  Тя беше посветена на 200-годишнината от рождението на големия романист и историк Теодор Момзен. Типично в духа на Момзен, събирането се проведе в библиотеката на Юридическия факултет, където в уютна, неформална обстановка, суденти и преподаватели обсъдиха различи аспекти, и теми от разнообразните трудове на Теодор Момзен.

Теодора Денева, студентка във втори курс на ЮФ, представи подробна презентация за живота и творчеството на Момзен, с която накара слушателите да се потопят в епохата, в която живее и твори бележития романист. Денева обърна специално внимание на колосалния труд на Момзен „Римска история", както и отличаването му с Нобелова награда за литература.

Вечерта продължи с интересен доклад на третокурсничката Биляна Зеленкова, която представи религиозния живот на римляните въз основа на изследванията в трудовете на Теодор Момзен.

След като бяха изслушани всички доклади, сбирката премина към своята неформална част, в която участниците продължиха своите дискусии по темата.