Д-р Памела Бучкова

Актуална академична позиция- университет, институт 

Главен асистент по Административно право и Административен процес в Нов български университет, София, България

Интернет профили или уеб-сайтове

http://ecatalog.nbu.bg/default.asp?V_Year=2017&PageShow=teacherpresent&P_Menu=teachers&Fac_ID=4&P_ID=994&T_ID=4737

Адреси за контакт,

e-mail

pamelanb@gmail.com

София, 1618, ул. „Монтевидео"

№ 21, корпус 1, офис 410,

Нов български университет,

департамент „Право"