ПРОФ. Д-Р АЛДО ПЕТРУЧИ

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор по римско право в Юридическия факултет на Университета в Пиза

Интернет профили или уеб-сайтове

https://www.unipi.it/index.php/documenti-ateneo/item/7577-aldo-petrucci

 

Адреси за контакт,

e-mail

Università di Pisa

Lungarno Pacinotti 43

56126 Pisa

P.I. 00286820501

C.F. 80003670504

aldo.petrucci@unipi.it