Александър Арсич

Актуална академична позиция- университет, институт  

Студент по право в Университета в Ниш, Сърбия

Интернет профили или уеб-сайтове

 

Адреси за контакт,

e-mail

Правни факултет Универзитета у Нишу

Трг краља Александра 11, 18105 Ниш, Република Србија

aca.arsic@gmail.com