Проф. д-р Анелия Мингова

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор по Гражданскопроцесуално

право в Софийския Университет

„Св.Климент Охридски"

Интернет профили или уеб-сайтове

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/yuridicheski_fakultet/struktura/katedri/grazhdanskopravni_nauki/prof_d_r_aneliya_jordanova_mingova

Адреси за контакт,

e-mail

 Софийски Университет

„Св. Климент Охридски"

Юридически факултет, каб. 312

Бул. „Цар Освободител" 15, София,

1504, България

amingova@abv.bg