Д-р Ангел Шопов

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Главен асистент по Гражданско право

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

Интернет профили или уеб-сайтове

http://law.uni-plovdiv.net/en/s-stav1

https://uni-plovdiv.academia.edu/AngelShopov

Адреси за контакт,

e-mail

Пловдивски университет

Юридически факултет

ул. „Цар Асен" № 24, Пловдив 4000

каб. 102 и 220

тел: 032 261 283; 032 261 339; факс: 032 261 378

a_shopov @ uni-plovdiv.bg ; angel.shopov @ gmail.com