ПРОФ. Д-Р ЙОХАН АЛБЕРТ (ХАНС) АНКУМ

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Почетен професор на Университета на Амстердам, Холандия

 

 

Пожизнен член на Кралската холандска академия на изкуствата и науките (KNAW)

Интернет профили или уеб-сайтове

https://knaw.nl/en/members/members/3804

Адреси за контакт,

e-mail

Universiteit van Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Postbus 1030

1000 BA Amsterdam

tel.  020 525 3408

 

knaw@knaw.nl