Description: Fz de Bujan.JPG

Проф. д-р Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес

Актуална позиция – университет/ институт, катедра, академична длъжност

Професор по Римско право в Юридическия факултет на Автономния университет в Мадрид,

Академик в Кралската академия по юриспруденция и законодателство, Испания

 

Други позиции и длъжности

 • Председател на Генералната комисия по кодифициране, на ниво на министър, за периода 2002-2005 г.във връзка с проекта на Закон за доброволните юрисдикции; председател на специалната  секция на Генералната комисия по кодифициране за регулирането на доброволните юрисдикции и Граждаския процесуален кодекс от 2012 г. .
 • Докладчик в Конгреса на депутатите по проекта на ЗАкон за доброволната юрисдикция- 2007 г.
 • Председател на НАционалната комисия за оценяване на научно-изследователската дейност за периодите 2003.2004 и 2014-2015; 5
 • Академик на Академията на Галиция за юриспруденция и законодателство от 2009 г.
 • Консултант на Издателство Iustel  и Издателство  Dykinson.
 • Олекция от монографии по римско право на Издателството  Dykinson.
 • Съветник във Висшия институт по право и икономика (ISDE).
 • Арбитър в Aрбитражния съд в Мадрид
 • Председател на Управителния съвет на Университетския институт за научни изследвания на Античността на Автономния университет в Мадрид;
 • Заместник- директор на Университетския научен съвет за периода 1980-1984 г.;
 • Заместник-декан по академичната дейност в университетите в Jerez и Cádiz – 1987г.;
 • Заместник-декан по научната дейност в Юридическия факултет на Автономния университет на Мадрид-1991-1992 г.;
 • Директор на Депуртамента по частно, икономическо и социално право на Автономния университет на Мадрид  -1995-1998 г.;
 • Член на Научния съвет на списанията Economist & Jurist, Revista jurídica de la UAM, Rivista Internazionale di Diritto Romano e Antico (I.U.R.A.), Revista Gallega de Administración Pública (RGAP), "Studia et Documenta Historia et Iuris" (S.D.H.I), Revista de Estudios Histórico-Jurídicos de la Universidad Católica de Valparaiso (Chile) и още около 20 други издания;  
 • Председател и съпредседател на секциите по Римско право и Ибероамериканско право на Кралската академия по юриспруденция и законодателство;
 • Председател на работната група за публикуване на Corpus Scriptorum Romanis, организирана във Флоренция от  2004 г.;
 • Почетен професор на Асоциацията на професорите по Римско право на Република Аржентина от 2005 г.;
 • Оценител в Националната агенция по оценяване и развитие ANEP от 1997 г.;
 • Председател на Агенцията по качество, акредитация и развитие на Община Мадрид, външен оценител на Агенцията по качество на университетската система на Галиция  (ACSUG), председател на Националния институт за публична администрация и на Управителния съвет на Центъра за локални изследвания- (2002-2010 г.), оценител на Агенцията за качество на университетската система на Castilla y León.
 • Ръководител на научни проекти на Министерството на образованието и на Община Мадрид.
 • Ръководител на повече от 14 докторски дисертации и на школа за изследване на римското публично право

Почетни звания и награди

 • Медал Castelao, премия с висок престиж, дадена от Съвета на Галиция;  premio de mayor prestigio otorgado por la Junta de Galicia.
 • Почетен кръст  San Raimundo de Peñafort
 • Златен медал на Националната колегия на юридическите секретари.
 • Doctor Honoris Causa на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски"  
 • Кавалер на Гражданския орден „Alfonso X el Sabio" в категорията "Отличие с плакет" .

Основни теми на изследване

Римско частно и публично право, съвременно гражданско и процесуално право.

Публикации

16 книги, повече от 200 статии по римско и съвременно право. Учебникът по Римско публично право е в 17 издания , по Римско частно право- в 7 издания. По проблемите на доброволната юрисдикция са публикувани 5 книги и около 60 статии.

Препратки към профили в Интернет

http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Fern%C3%A1ndez_de_Buj%C3%A1n

http://www.uam.es/

Адрес за контакти

antonio.bujan@uam.es