Доц. д-р Берат Акифи

Актуална академична позиция- университет, институт 

Доцент по Гражданско и Административно право в Университета в Гниляне, Косово

Интернет профили или уеб-сайтове

https://www.uni-gjilan.net/fakultete/berat-aqifi/

Адреси за контакт,

e-mail

University of Gjilan

rr."Zija Shemsiu" pn. 60000 Gjilan, Kosovo

berataqifi@hotmail.com

049 468 911