ПРОФ. Д-Р ФРАНЦИШЕК ЛОНШАН ДЕ БЕРИЕ

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор, ръководител на Катедрата по римско право в Юридическия факултет на Ягелонския университет, Полша

Интернет профили или уеб-сайтове

https://www.longchamps.pl/

Адреси за контакт,

e-mail

.lb@uj.edu.pl

 

JAGIELLONIAN UNIVERSITY

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

ul. Gołębia 24 , 31-007 Kraków

Poland