CELEBRATIONES

Чествания

На тази страница засега са представени две чествания, свързани с възпоменания в памет на двама забележителни преподаватели по римско право: колосалната личност на проф. Михаил Андреев, виден учен с международен престиж, със значителен принос за запазването на преподаването на римското право на академична висота в епохата на социализма, и гл. ас. Теодор Пиперков, който превърна изучаването на римското право в любимо занимание на поколения студенти, чийто неподправен ентусиазъм и неизчерпаем интелект  останаха завинаги сред колегите му в Юридическия факултет на Софийския университет. 

Предстои честването и на 65 години от рождението на доц. Румен Чолов, който също беше харизматична личност и учен на високо ниво, и който пое делото на проф. Андреев, който бе наш учител и който за първи път постави нови задачи за изследването на римското право като основа на съвременното търговско и банково право.

 

« Обратно

Честване в памет на гл. ас. Теодор Пиперков

На 11 декември 2014 г.  в Конферентната зала на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски"  Юридическият факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Университетското издателство "Св. Климент Охридски" организираха честване в памет на

гл. ас. Теодор Пиперков

(6 юли 1958 – 17 декември 2013)

На честването беше представена книгата „THEO NOSTER. Сборник в памет на гл.ас. Теодор Пиперков“ в  памет на незабравимия колега, преподавател и приятел, наричан от всички НАШИЯТ ТЕО.

Конферентната зала не можеше да побеле всички колеги, бивши и настоящи студенти, приятели и близки на Тео. След презентацията  със снимки и спомени за Тео, направена от колегата му проф. Малина Новкиришка, с която съвместно работиха повече от 25 години, най- искрени слова за него казаха близкият му приятел доц. Кристиан Таков, проф. Мария Костова, проф. Димитър Веселинов. Доц. Павел Сарафов беше съхренил запис с гласа на Тео, който прозвуча отново в залата, бодър и ентусиазиран, с много хумор и невероятни коментари.

Съпругата на Теодор Пиперков Антония подари на факултета стихосбирката с негови стихове, издадени in memoriam .

Следващ