CELEBRATIONES

Чествания

На тази страница засега са представени две чествания, свързани с възпоменания в памет на двама забележителни преподаватели по римско право: колосалната личност на проф. Михаил Андреев, виден учен с международен престиж, със значителен принос за запазването на преподаването на римското право на академична висота в епохата на социализма, и гл. ас. Теодор Пиперков, който превърна изучаването на римското право в любимо занимание на поколения студенти, чийто неподправен ентусиазъм и неизчерпаем интелект  останаха завинаги сред колегите му в Юридическия факултет на Софийския университет. 

Предстои честването и на 65 години от рождението на доц. Румен Чолов, който също беше харизматична личност и учен на високо ниво, и който пое делото на проф. Андреев, който бе наш учител и който за първи път постави нови задачи за изследването на римското право като основа на съвременното търговско и банково право.

 

« Обратно

Грешка

Записът не може да бъде намерен.