Проф. д-р Еманюел Шевро

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор по Римско право

 в Парижкия университет

Пантеон Асас (ПарижII), Париж, Франция

Интернет профили или уеб-сайтове

https://www.u-paris2.fr/fr/universite/enseignants-chercheurs/mme-emmanuelle-chevreau

Адреси за контакт,

e-mail

53 rue de l'Amiral Mouchez

75013 Paris, France

Tél. 00 33 (0)1 43 55 22 98 ;

mobile : 00 33 (0)6 83 25 73 37

chevreauemmanuelle@gmail.com