Доц. д-р Константин Танев

Актуална академична позиция- университет, институт  

 Доцент по Римско частно право в Университета за национално и световно стопанство, София, България

Интернет профили или уеб-сайтове

http://blogs.unwe.bg/ktanev/

Адреси за контакт,

e-mail

УНСС, бул. „Осми декември", София 1700, България

konstantin.tanev@unwe.bg