CONVENTUS

Сбирки на кръжока по Римско право

на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски"

Тази фреска от Помпей,  която се намира в Националния археологически музей в Неапол-Италия, често е представяна със заглавие, свързано с римски интелектуалци, римски студенти и пр. истината е по- прозаична- това е изображение на пекаря Terentius Neo и неговата съпруга, изобразени с пособия за писане- стилус, восъчна табличка и свитък папирус. Одухотворените лица на двамата млади римляни дават повод за много размисли, но и за научни изследвания- по какъв повод са изобразени по този начин, какъв е бил духовният живот в Помпей, какво е разпространението на писмените актове, вкл. и правни в Римската империя и пр.- все теми, които могат да заинтригуват и съвременните млади люде, а защо не- и обсъждането им на кръжока по Римско право.