ПРОФ. ДЮН ДАНИИЛ ТУЗОВ

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор в катедрата по гражданско

право на Юридическия факултет на

Държавния университет на Санкт Петербург,

Руска федерация

 

Гостуващ професор в Юридическия факултет на

Университета в Тренто, Италия

Интернет профили или уеб-сайтове

http://law.spbu.ru/

 

 

Адреси за контакт,

e-mail

199034, Санкт-Петербург, 22-я линия В. О., д. 7

 

tuzovd@yahoo.it