МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИТЕ АВТОРИ, УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА

 

на тема

 

„Римското право и римскоправната традиция

в съвременното право"

 

 

 През 2017 г. се навършват 125 години от създаването на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" . По негова инициатива през 2016 г. беше създадено Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция- Societas pro Iure Romano (SIR.) .

По този повод инициативен комитет в състав ръководствата на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски"  и на Балканската асоциация SIR взеха решение да организираха ПЪРВИ КОНКУРС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И СТАТИИ НА МЛАДИ АВТОРИ  НА ТЕМА: „РИМСКОТО ПРАВО И РИМСКОПРАВНАТА ТРАДИЦИЯ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО".  Идеята е конкурсът да бъде ежегоден  и в него да  се създаде възможност за участие със свои научни разработки млади автори – студенти, докторанти и асистенти на възраст до 35 години от юридическите факултети в България и от другите държави на членовете на Балканската асоциация SIR, както и от други университети по препоръка на почетните членове на SIR .  Предвид на тяхната подготовка и възможности за самостоятелна творческа изява участниците са разделени на три групи е- І-ва група- студенти от I и II курс, ІІ-ра група- студенти от  III до V курс (бакалавърски и магистърски програми) и ІІІ група- докторанти и асистенти на възраст до 35 години. Така се дава възможност за обективно оценяване в рамките на съответната група, но също и за насърчаване на по- нататъшната научна активност на студентите от началото на тяхното следване до развитието на самостоятелна научна и преподавателска кариера.

През 2017 конкурсът се проведе под патронажа на Декана на Юридическия факултет на Софийския университет проф. д-р Сашо Пенов в рамките на честването на 125 годишния юбилей от създаването на факултета. Представени бяха 12 статии на студенти и асистенти от Софийския университет, Югозападния университет- Благоевград, университетите в Крайова (Румъния), Ниш (Сърбия), Скопие (Македония) и Бари (Италия). Темите, избрани от участниците, показаха един особено задълбочен интерес както към типично римските правни институти и правна история, така и към тяхната съвременна проекция както в частното, така и в публичното право. Достатъчно е да се направи преглед само на съдържанието на този сборник, за да се види една тенденция на задълбочено изследване на римското и съвременното право, на търсене на универсалността  и приемствеността в институтите, на реципиране на идеи и институции, доказали своята полезност през вековете. Журито в състав Декана на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" и членовете на Управителния съвет на SIR  имаше сериозни затруднения да класира участниците в конкурса, като първите места и в трите групи се поделиха между няколко участници, представили наистина равностойни разработки по темата на конкурса.

На 20 октомври 2017 г. в Библиотеката на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" участниците в конкурса представиха своите разработки и се организира дискусия по тях в присъствието на проф. д.ю.н. Малина Новкиришка, председателя на Управителния съвет на Балканската Асоциация SIR, проф. д-р Мария Игнатович от Университета в Ниш, член на   Управителния съвет на Балканската Асоциация SIR и проф. д-р Теодор Самбриан от Университета в Крайова, член на Балканската Асоциация SIR. Наградите за участниците бяха осигурени със съдействието на Декана на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" проф. д-р Сашо Пенов.

Настоящият сборник включва всички статии от проведения ПЪРВИ КОНКУРС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И СТАТИИ НА МЛАДИ АВТОРИ  НА ТЕМА: „РИМСКОТО ПРАВО И РИМСКОПРАВНАТА ТРАДИЦИЯ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО".  Надяваме се той да бъде приет с благосклонно уважение към усилията на тези млади автори и с оптимизъм и големи очаквания за тяхното по- нататъшно научно развитие в духа на непреходните ценности на правната култура от Античността до наши дни. Бихме желали той да се превърне  в едно добро начало за по- нататъшни инициативи и за насърчаване на новото поколение от студенти, докторанти и асистенти в дух на съревнование, академичност и ползотворна научна работа.

 

Към сборника с разработки