Първият брой на новото списание IUS ROMANUM e посветен на 2000-годишния юбилей от смъртта на първия римски император – Октавиан Август. Той се счита за създател на Римската империя, макар и по време на неговото управление все още да се запазват институциите от републиканския период. Епохата на Август се отбелязва като PAX ROMANA и бележи началото на един продължителен мирен период, благоприятен за икономическото развитие и за стабилизирането на политическото господство на Рим в Средиземноморието. Това е време и на значителни правни реформи, утвърждаване на провинциалното устройство и създаване на структура на държавната власт, управлението и правораздаването.

Темата за Август е особено подходяща за началото на една нова инициатива за популяризиране на римската правна култура и традиция и на свързаното с нея издаване на първото романистично списание в България. Определянето ѝ е резултат от предложенията на студентите, изучаващи Римско право в Софийския университет „Св. Климент Охридски" и на много колеги, които в последните години проявиха голям интерес към изследванията за Древния Рим.

В списанието участват със свои статии всички преподаватели от Софийския университет, ангажирани с преподаването на Римско право и Латинска правна терминология, както и студенти, обединени в кръжока по Римско право. Но в него значително място имат и изследванията на професори романисти от Италия, Испания, Русия, Македония, Бразилия, САЩ, специално посветени на темата за Август. Създаването на първия брой е и с инициативата на председателя на Международния научен съвет на списанието – акад. проф. Антонио Фернандес де Бухан, който пръв предостави своята статия за публикуване и осигури подкрепата на значителна част от видните романисти, които участват в Международния научен съвет.