Софийски университет „Св. Климент Охридски"

Юридически факултет

Катедра „Теория и история на държавата и правото" и Програма Еразмус


 

организират на 16 април 2015 г. от 17 ч. в зала 292

публична лекция на тема:

 

„Август: политически и законодателни реформи на първия римски император"

 

 

Лектори:

проф. Ванеса Понте Аребола,

Факултет по право, икономически науки и

предприятия на Университета в Кордоба- Испания

проф. Малина Новкиришка,

Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски" 

Софийски университет „Св. Климент Охридски"

Юридически факултет

Катедра „Теория и история на държавата и правото" и Програма Еразмус

 

организират

на 16 април 2015 г. от 17.30 ч. в зала 292

публична лекция на тема:

 

„Правораздаването в римската провинция Юдея в І в. Иисус от Назарет пред Синедриона"

 

Лектори:

проф.Салвадор Руис Пино,

Факултет по право, икономически науки и

предприятия на Университета в Кордоба- Испания

проф. Малина Новкиришка,

Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски" 

Нов Български Университет
Департамент "Право"

 

организира на 17 април 2015 г. от 17 ч. в АУЛА

публична лекция на тема:

 

 

„Император Октавиан Август- императорският култ, романизацията и модернизацията на Империята"

 

 

Лектори:

проф. Ванеса Понте Аребола,

Факултет по право, икономически науки и

предприятия на Университета в Кордоба- Испания

проф. Малина Новкиришка,

Нов Български Университет
Депрартамент Право

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ "ПРАВО"

 

организира

на 17 април 2015 г. от 17.30 ч. в АУЛА

публична лекция на тема:

 

 

 

„Правораздаването в римската провинция Юдея в І в. Иисус от Назарет пред Синедриона"

 

Лектори:

проф.Салвадор Руис Пино,

Факултет по право, икономически науки и

предприятия на Университета в Кордоба- Испания

проф. Малина Новкиришка,

Нов Български Университет
Департамент "Право"