Д-р Димитър Стоянов

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Главен асистент по Гражданско и семейно право

 в Софийския университет „Св. Климент Охридски",

София, България

Интернет профили или уеб-сайтове

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/yuridicheski_fakultet/struktura/katedri/grazhdanskopravni_nauki/as_d_r_dimit_r_ivanov_stoyanov

Адреси за контакт,

e-mail

Софийски Университет

„Св. Климент Охридски"

Юридически факултет, каб. 306

Бул. „Цар Освободител" 15,

 София, 1504, България

dimitarstoyanov2011@gmail.com