ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ТОКУШЕВ

Актуална академична позиция- университет, институт  

Хоноруван професор по История на българската държава и право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Интернет профили или уеб-сайтове

 

 

Адреси за контакт,

e-mail

d.tokushev@law.uni-sofia.bg

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски"

Северно крило, ет. 4, каб. 308

Бул. „Цар Освободител" № 15

София 1504

България