Проф. д-р Емилия Станкович

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор по Римско право в Университета в Крагуевац, Сърбия

Интернет профили или уеб-сайтове

http://www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/estankovic.htm

Адреси за контакт,

e-mail

Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Јована Цвијића 1, 34000 Крагујевац, Србија

Број кабинета:

Б-111

Телефон у кабинету:

+381 34 306 512

emilija@jura.kg.ac.rs