СБИРКА НА КРЪЖОКА ПО РИМСКО ПРАВО - 09.III.2017

 

На 09. III. 2017 г. в 272-ра аудитория на Юридическия факултет на СУ ,,Св. Климент Охридски" се проведе третата сбирка на Кръжока по Римско право. Сбирката беше посветена на темата "Римската власт по българските земи". Студентите имаха възможността да се запознят с различните апекти на влиянието на Римското право и култура, оставили траен отпечатък по нашите земи. Специални гост-лектори на кръжока бяха проф. Диляна Ботева-Боянова, водещ учен в областта на Античната история и Тракологията с редица научни публикации по темите, и гл. ас. Люба Рaдулова от Катедра по класическа филология към ФНКФ на СУ.

В подробна презентация, представена пред студентите, проф. Боянова очерта историческите граници на провинция Мизия и направи кратък обзор на някои от по-важните събития, белязали живота на провинцията.

Втората презентация, представена на Кръжока, беше на гл. ас. Люба Рдулова, която разгледа темата за надписите на латински език, запазени през вековете и открити по българските земи, някои от които разкриват взаимоотношенията между римската администрация и местното население.

След представянето на подготвените презентации дойде ред на въпроси и дискусия по темата от страна на студентите.