Сбирка на Кръжока по Римско право – 26.X.2018 г.

 

На 26-ти октомври от 18:30 часа в 272-ра аудитория на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски" се проведе първата сбирка на Кръжока по Римско право за новата учебна 2018-2019-та година. Така се навършиха пет години, откакто дейността на кръжока бе възобновена след дългогодишно прекъсване.

Сбирката беше посветена на темата „Реториката в Древния Рим", като акцентът беше поставен върху едно от най-важните умения за един юрист, а именно да умее да говори и да се аргументира пред широка публика.

Лектор на събитието беше ас. Тихомир Рачев, който представи пред студентите същността и значението на ораторското изкуство, като обърна внимание на речите на едни от най-прочутите оратори на древния свят – Демостен и Цицерон. Ас. Рачев направи анализ на структурата на речите в Античността с оглед различните поводи, при които са били произнасяни. Обърна внимание и на дългото обучение, през което младежите традиционно са преминавали преди да станат готови да се изправят пред широката публика на градския форум.

След това с учебна цел бе прожектиран документалният филм „Убийство в Рим", който проследява хода и перипетите, съпътстващи първия съдебен процес в кариерата на изтъкнатия римски юрист и политик – Марк Тулий Цицерон. С риск за собствения си живот, младият адвокат поема защитата на римския гражданин Секст Росций, който несправедливо е обвинен в убийството на баща си, а в основата на измамата стоят приближени на диктатора Сула.