СБИРКА НА КРЪЖОКА ПО РИМСКО ПРАВО - 30.III.2017

 

На 30. III.2017 г. в 272-ра аудитория на Юридическия факултет на СУ ,,Св. Климент Охридски" се проведе четвъртата сбирка на Кръжока по Римско право, на която студентите имаха възможността да се запознаят с темата за  „Римската съдебна реторика". Специален гост беше доц. Елия Маринова, водещ изследовател в областта на римската литература от Августовата епоха до Късната античност с редица публикации по темата. Доц. Маринова представи на кръжока речите на великия римски юрист и оратор Марк Тулий Цицерон – ,, Pro Sex Roscio Amerino" и ,, Orationes In Catilinam", като наблегна на спецификите на съдебните речи в Древния Рим.

Модератор на Кръжока беше хон.ас Тихомир Рачев, редовен докторант по Римско право.

След това пред аудиторията бе прожектиран филмът ,,Убийство в Рим", който разказва за първия съдебен процес в кариерата на Цицерон като адвокат – Процесът срещу Секст Росций, в който Росций е обвинен в убийството на собствения си баща. В хода на делото Цицерон, в качеството си на защитник на Росций, успява да разкрие, че убийството е извършено с цел да се заграби имуществото на семейството, като името на бащата на Росций е включено със задна дата в проскрипционните списъци от приближени до диктатора Сула. Филмът бе придружен от коментар на доц. Елия Маринова и ас. Тихомир Рачев, които разясняваха особеностите на римския съдебен процес.