CELEBRATIONES

/construcción reciente/

Честване в памет на гл. ас. Теодор Пиперков

На 11 декември 2014 г.  в Конферентната зала на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски"  Юридическият факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Университетското издателство "Св. Климент Охридски" организираха честване в памет на

гл. ас. Теодор Пиперков

(6 юли 1958 – 17 декември 2013)

На честването беше представена книгата „THEO NOSTER. Сборник в памет на гл.ас. Теодор Пиперков“ в  памет на незабравимия колега, преподавател и приятел, наричан от всички НАШИЯТ ТЕО.

Конферентната зала не можеше да побеле всички колеги, бивши и настоящи студенти, приятели и близки на Тео. След презентацията  със снимки и спомени за Тео, направена от колегата му проф. Малина Новкиришка, с която съвместно работиха повече от 25 години, най- искрени слова за него казаха близкият му приятел доц. Кристиан Таков, проф. Мария Костова, проф. Димитър Веселинов. Доц. Павел Сарафов беше съхренил запис с гласа на Тео, който прозвуча отново в залата, бодър и ентусиазиран, с много хумор и невероятни коментари.

Съпругата на Теодор Пиперков Антония подари на факултета стихосбирката с негови стихове, издадени in memoriam .

100 години от рождението на проф. д-р Михаил Андреев

На 1 декември 2011 г. в Зала № 1 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски” Юридическият факултет и Университетско издателство „Св. Климент Охридски” организираха НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, посветена на 100-годишнината от рождението на бележития български учен и преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

проф. д-р  Михаил Андреев

Description: http://www.law.uni-sofia.bg/SiteCollectionImages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2.jpg

(22 ноември 1911 г. - 30 май 1978 г.)


На честването беше представен юбилеен сборник със статии от български и чуждестранни учени, посветени на проф. Михаил Андреев и свързани с теми от неговото творчество и  неговата преподавателска дейност.

ПРОГРАМА

 Водещ на конференцията:  гл. ас. Теодор Пиперков

  •  10.30-10.45 ч. - Встъпително слово на декана на ЮФ на СУ доц. Сашо Пенов
  •  10.45-11.00 ч. - Слово за професор Михаил Андреев - проф. Малина Новкиришка
  •  11.00-11.15 ч. - Представяне на сборника със статии, посветени на юбилейното честване - проф. Димитър Токушев
  •  11.15-12.15 ч. - Изказвания на участниците в конференцията. Спомени за професора 
  •  12.15-12.25 ч. - Представяне на новото издание на учебника по Римско частно право - проф. Николай Андреев
  •  12.25-12.30 ч. - Закриване на конференцията

За честването вж. http://www.law.uni-sofia.bg/Pages/100MA1.aspx

На честването беше представена презентация със снимки, подготвена от проф. Малина Новкиришка. 

Особено вълнуващо беше словото на бившия студент и настоящ адвокат Валентин Брайков (линк към изказването му-  http://www.braykov.com/bg/post/comment/72 )

Mostrando 2 resultados.