ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ ПРАВОТО НА ИЗТОЧНАТА РИМСКА ИМПЕРИЯ И ЕВРОПА