FORA STUDII CAUSA

/construcción reciente/

 

 

В последните години поради засиления интерес към римското право като основа на европейското право се проведоха няколко научни форуми. На тях присъстваха значителен брой както преподаватели от юрисическите факултети, така и практикуващи юристи и много студенти. Докладите и презентациите на повечето от тях са събрани в сборници. Тези книги намериха широк кръг читатели и вече трудно могат да се намерят в книжарниците. Постарахме се в библиотеките на юридическите факултети в страната да има достатъчно екземпляри, за да могат да се ползват от студентите и колегите. В по- далечно бъдеще може да се обмисли и реализира идеята за тяхната дигитализация.

В този раздел сме включили не само научните форуми в Софийския университет, а и тези, проведени в в Пловдивския университет, в който са участвали преподаватели и студенти от Софийския университет. Към него с развитието на сайта бихме могли да добавяме и информация за научни форуми, провеждани в страната и в чужбина с тематика по римско право и римскоправна традиция. Искаме да изразим предварително благодарност на всички, които ни съдействат за това.