Проф. д-р Федерико Фернандес де Бухан

Актуална позиция – университет/ институт, катедра, академична длъжност.

Професор по римско право в Национален университет за дистанционно обучение, Мадрид, Испания

Други позиции и длъжности

  • Вицепрезидент на СЕкцията по Сравнително право на Кралската академия по юриспруденция и законодателство  
  • Член на Управителния съвет на Международната асоциация по правно-исторически и сравнителноправни изследвания  ARISTEC.
  • Член на Научния съвет на Ravenna Capitale.
  • Член на Редакционния комитет на списанието Studia et Documenta Historia et Iuris SDHI. Roma. Italia.
  • Член на Управителния съвет на  Revista General de Derecho Romano. IUSTEL. Madrid. España
  • Член на РЕдакционния къмитет на списанието   ELR, European Legal Roots. Italia
  • Член на РЕдакционния съвет на списанието по право на UNED. Madrid. España. 
  • Член на Редакционния съвет на руско-италианското списание IUS-ANTIQUUM. Moscú. Rusia.
  • Автор на специална колона за становища и тълкуване "Inter Nos" в ежедневника  ABC. 

Почетни звания и награди

 

Основни теми на изследване

Римско частно и публично право, съвременно частно и сравнително право и по- специално договорно право, основни принципи на правото в Рим и в съвременна Европа, правна отговорност и обезщетения, право и справедливост, вестготско право и пр.

Публикации 

 Амтор на 14 книги и повече от 120 статии, глави в книги и пр. В романистични научни списания. Издател и координатор на учебници, сборници и монографии. Главен координатор на Юридическия речник  "EL DERECHO" c 2500 рубрики и повече от 100 автори исътрудници.

Множество публикации по университетски и педагогически теми, анализи на съвременното право.

Автор на есета и художествена литература.

Препратки към профили в Интернет

http://portal.uned.es/

Адрес за контакти

Teléfono: 0039 913988038 / 7908

Departamento de Derecho Romano. Facultad de Derecho. UNED.

C/ Obispo Trejo, 2; 28040 Madrid. España

Email: fdebujan@gmail.com