Проф. д-р Фей Анлинг

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор по Гражданско право в Китайския университет за политически науки и право, Пекин, Китай

Интернет профили или уеб-сайтове

http://www.dirittoestoria.it/redazione/FeiAnling-CV.htm

Адреси за контакт,

e-mail

China University of Political Science and Law

25 Xitucheng Road, Haidian District, Beijing, China

fei.anling@gmail.com ; feial@mx.cei.gov.cn