Доц. д-р Филип Мирич

Актуална академична позиция- университет, институт  

Доцент по програмата за следдипломна квалификация в Университета в Ниш, Сърбия

Интернет профили или уеб-сайтове

https://www.npao.ni.ac.rs/pravni-fakultet/1509-filip-miric/1509-filip-miric

Адреси за контакт,

e-mail

Трг краља Александра 11, 18105 Ниш, Србија

ПАК: 700214

filip@prafak.ni.ac