СБИРКА НА КРЪЖОКА ПО РИМСКО ПРАВО - 20.IV. 2016

 

На 20.04.2016г. в Новата конфрерентна зала (Огледалната зала) на СУ ,,Св. Климент Охридски" се проведе третата сбирка на Кръжока по Римско право. Събитието беше посветено на рецепцията на римското право в съвременните правни системи.  Пред аудиторията бяха представени следните теми:

Таня Мирчева, студентка по право във втори курс, представи доклад, посветен на Lex Iulia de repetundis/ Юлиев закон срещу корупцията, който запазва своето действие до завладяването на Византия от османците през 1453г.

Темата за рецепцията на римското право и влиянието му върху  Френския граждански кодекс беше представена от докторанта Тихомир Рачев, който проследи основните етапи от формирането на континенталната правна система и в частност влиянието, което е оказало римското частно право. Бяха засегнати и въпроси, свърани с промените във Френския граждански кодекс, които влизат в сила през октомври 2016г.

Хон. Ас. Васил Александров представи експозе в областта на сравнителното частно право, фокусирайки се върху наддържавните кодификации на частното право и общите тенденции в страните членки на ЕС. Проведе се оживена дискусия относно възможностите за европейски граждански кодекс и относно въпроса за кодификация на българското частно право с оглед примера на други държави от Централна и Източна Европа.

С тази сбирка на Кръжока беше поставено началото на идеята студентите да разработват реферати, разглеждащи рецепцията на отделни частноправни институти в светлината на европейските кодификации.

Беше взето решение следващата сбирка на Кръжока да се проведе на тема ,,Влияние на римското право върху изграждането на съвременния институт на владението".