AUCTORES NOVI

МЛАДИ АВТОРИ

 

 

Андрей Георгиев
магистър по право; сътрудник на народен представител
email: andrej_kr_georgiev@mail.bg
Владимир Попов
Магистър- фармацевт
email: Vld_popov@abv.bg
Николина Михайлова
Студент по право, 3 курс
email: niki4379@gmail.com
Севдалина Стойкова
Студентка във втори курс на ОКС „магистър" по специалност „Право" в СУ „Св. Климент Охридски"
email: sevdit000@abv.bg
Таня Мирчева
Студентка I курс, специалност: право в ЮФ на СУ ,,Св. Климент Охридски ''
email: tanya_mirtcheva@abv.bg
Тихомир Рачев
Софийски университет «Св. Климент Охридски», Юридически факултет, Магистър по право (2014)
email: tihomir_rachev@abv.bg
Томислав Тошков
Студент I курс, специалност: право в ЮФ на СУ ,,Св. Климент Охридски ''
email: tommy_@abv.bg

СТАТИИ

 

ФИНАНСОВИТЕ РЕФОРМИ НА ИМПЕРАТОР АВУСТ
RESUME | READ
ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА ОКТАВИАН АВГУСТ
RESUME | READ
РЕФОРМАТА НА ОКТАВИАН АВГУСТ В РИМСКИЯ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС
RESUME | READ
ПРОВИНЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКТАВИАН АВГУСТ
RESUME | READ
ОКТАВИАН АВГУСТ. ОБРАЗЪТ НА ДЪРЖАВНИКА.
RESUME | READ
РИМСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ИТАЛИЙСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ПРОВИНЦИИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КЪСНАТА РЕПУБЛИКА И ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОКТАВИАН АВГУСТ
RESUME | READ
УПРАВЛЕНИЕ НА ОКТАВИАН АВГУСТ. ОСНОВИ НА ПРИНЦИПАТА. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАСЛЕДСТВОТО НА АВГУСТ СПОРЕД СЪЧИНЕНИЕТО НА ПУБЛИЙ КОРНЕЛИЙ ТАЦИТ „АНАЛИ".
RESUME | READ