Състезание за решаване на казуси по Римско право

     

 

 

 

 

 

 

Изразяваме най- искрена благодарност на всички студенти по право от І-ви курс за тяхната работа в Кръжока по римско право

и на семинарните занятия,

за живия им интерес към лекциите

по Римско частно и публично право  и към римската правна култура

и успех на изпитите!