ПРОФ. Д-Р ФРАНЧЕСКА ПУЛИТАНО

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор по римско право в Юридическия факултет на Университета в Милано, Италия

Интернет профили или уеб-сайтове

http://www.giurisprudenza.unimi.it/Facolta/Personale/DocentiAContratto/PULITANO-FRANCESCA-05A_ITA_HTML.html

 

Адреси за контакт,

e-mail

francesca.pulitano@unimi.it

 

Via Festa del Perdono 7

20122 Milano

Italy

tel. 02/503.12401 , fax 02/503.12653