Доц. д-р Галина Петрова Димитрова

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Доцент по Гражданско и Семейно право

в Софийския университет „Св. Климент Охридски",

София, България

Интернет профили или уеб-сайтове

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/yuridicheski_fakultet/struktura/katedri/grazhdanskopravni_nauki/doc_d_r_galina_petrova_dimitrova

Адреси за контакт,

e-mail

Софийски Университет „Св. Климент Охридски"

Юридически факултет, каб. 298

Бул. „Цар Освободител" 15, София, 1504, България

gpetrovadimitrova@abv.bg