ПРОФ. Д.Ю.Н.ГЕОРГИ МИТОВ

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор по наказателен процес в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охрдиски"

Интернет профили или уеб-сайтове

https://www.longchamps.pl/

Адреси за контакт,

e-mail

gmitov@law.uni-sofia.bg

 

Пощенска кутия 194

Централна поща

София 1000

България