СБИРКА НА КРЪЖОКА ПО РИМСКО ПРАВО - 15.XI.2016

 

На 15.11.2016 г. се проведе втората за 2016 г. сбирка на Кръжока по римско право. Темата беше „Римското военно право и римската армия по българските земи". Както самата сбирка, така и темата бяха посветени на годишнината от смъртта на нашия скъп учител и приятел Теодор Пиперков. Въпросите за римската армия и нейното присъствие по нашите земи заемаше сред първите места сред неговите многобройни научни интереси.

В сбирката взеха участие гостите на Кръжока и студенти от Юридически факултет на СУ. Доц. Илиян Боянов, преподавател по Археология и водещ учен в областта на Римската археология, Латинската епиграфика и  Римското военно дело, представи интересни факти и анализ на различни проблеми, свързани с ветераните в Мизия и Тракия.

 

 

Представители на групата за антични реконструкции „Mos Maiorum Ulpiae Serdicae" разкриха детайлно историческата обстановка при завладяването на Мизия и Тракия, а също така и структурата на римската армия в процеса на нейното вековно развитие. Студентката от III курс Елиана Иванова представи разбирането за Справедлива война – Bellum iustum, в контекста на римското право, а нейният колега Валентин Кунчев изложи доклад по темата за укрепленията в Мизия и Тракия. Второкурсникът Николай Недялков разгледа римскоправните проблеми, свързани с наказателното право в римската армия.

Засиленият студентски интерес продиктува и насоката в определянето на темата за следващата сбирка. Единодушно студентите избраха за следващия път да бъдат подготвени доклади, свързани с темата за римската власт по българските земи. Тази обща формулировка беше избрана, за да позволи разглеждането на възможно най-широк кръг от проблеми.