МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ

„РИМСКО И СЪВРЕМЕННО ПУБЛИЧНО ПРАВО"

 

На 21 май 2012 г.  Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" беше домакин на голяма международна научна конференция, посветена на една нова тематика- връзката на римското и съвременното публично право. 

За римското публично право се знае малко, а няма и публикации на български език по въпроса, като се изключат общоисторическите съчинения и учебници, които дават основна представа за развитието на държавата и нейните институции в периода от VІІІ в. пр. Хр. до средата на VІ в. сл. Хр.- времето на съществуването на римската държава. В тази връзка бяха поканени проф. Антонио Фернандес де Бухан и още 8 професори по римско право, които формират една от водещите романистични школи в Европа, посветили се на изследването на отделни аспекти на римското административно, финансово и екологично право. Техните доклади бяха приети с особен интерес от участниците в конференцията.

Втората част на конференцията беше посветена на проблеми на съвременното публично право, някои от които имаха пряка връзка с представената римскоправна проблематика.  В конференцията участваха голяма част от преподавателите по публичноправни ануки на Юридическия факултет на СУ „Св. Клиемнт Охридски" . С нея се постави едно ново начало за историкоправни и сравнителноправни изследвания, което да бъде в основата и на международно сътрудничество между  българските и испанските университети и техните правни факултети. 

Докладите на конференцията бяха обединени в сборник, издаден по проект за научни изследвания на ЮФ на СУ, ръководен от проф. Малина Новкиришка- Стоянова, преподавател по Римско право във факултета.