СБИРКА НА КРЪЖОКА ПО РИМСКО ПРАВО - 27.V.2016

 

Последната сбирка на Кръжока по Римско право за тази учебна година се проведе на 27.V.2016г. Тя беше посветена на  темата  ,,Влияние на римското право върху изграждането на съвременния институт на владението", която беше обстойно представена от второкурсниците Атанас Павлов и Петър Керелов.

Кратко експозе по въпроса за владението във френското, италианското и испанското право представи Петър Керелов като постави акцент върху развитието му от Древността през Средновековието до наши дни.

Съпоставката между владението в Древния Рим и владението в България направи Атанас Павлов, който разгледа разликите в уредбата му в ЗИСС и ЗС.

След представянето на двете разработки последва дискусия по темата, която очерта по-важните аспекти на темата за значението на римскоправното разбиране за владението и влиянието му върху днешното право.

На тази сбирка се взе решенито за вбъдеще най-добрите студентски разработки да бъдат публикувани в специална секиция за студентско научно творчество на сайта по римско право IUSROMANUM.EU.