ДОЦ. Д-Р ХАЙМЕ ВИСКАИНО САНЧЕС

Актуална академична позиция- университет, институт  

Доцент в Департамента по история на изкуството на Университета в Мурсия, Испания

 

Интернет профили или уеб-сайтове

https://murcia.academia.edu/JaimeVizca%C3%ADnoS%C3%A1nchez

Адреси за контакт,

e-mail

javisa@um.es

 

Facultad de Letras

Campus de La Merced

30001 Murcia

Spain