LECTORIS SALUTATIO

Добре дошли на сайта на новото електронно списание IUS ROMANUM!

IUS ROMANUM е първото българско списание, специално посветено на изслeдването и изучаването на римското право и на романистичната традиция в съвременното право. Списанието се издава под ръководството на Малина Новкиришка-Стоянова, професор по Римско право в Софийския университет „Св. Климент Охридски" и на редакционен съвет, който включва Екатерина Матеева, професор по Гражданско право, доктор на юридическите науки в Софийския университет "Св. Климент Охридски", и Траян Конов, доцент по Гражданско право в същия университет. Научният съвет от Софийския университет – катедрата по Теория и история на държавата и правото и катедрата по Гражданско право, ще препоръчва и оценява статиите, представени за списанието. То ще се издава и с подкрепата на голям международен научен съвет, който включва видни романисти от най- авторитетните университети в Европа и Латинска Америка под председателството на проф. д-р Антонио Фернандес де Бухан от Автономния университет в Мадрид и академик в Кралската академия по юриспруденция и законодателство на Испания и проф. д-р на науките Габор Хамза, професор от Университета „Еотвош Лоранд" в Будапеща и академик от Унгарската Академия на науките.

IUS ROMANUM се публикува с подкрепата и съдействието на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" . 

Целта на списанието е да насърчи изследването на различни аспекти на римското право, чието значение е широко признато, и на приемствеността на романистичната традиция в законодателството и в съвременната правна култура.

IUS ROMANUM е списанието, отворено не само към специалистите по Римско право, но и към всички учени, които се интересуват от правните аспекти на римската цивилизация, от нейния исторически континуитет и от римските основи на законодателството и съвременната правна култура.

Предвижда се публикуването на два броя годишно – през м. май и през ноември. В списанието ще се публикуват статии на български, но също и на италиански, испански, френски, английски, немски и руски. За да се осигури широко познаване на романистичната научна продукция, всички статии на чужди езици ще бъдат публикувани и на български.

 

На добър час на новата инициатива на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" – да представи римскоправната култура в България и на новото електронно списание IUS ROMANUM!