Доц. д-р Камелия Цолова

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Доцент по Гражданскопроцесуално право в Софийския университет „Св.Климент Охридски"

Интернет профили или уеб-сайтове

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/yuridicheski_fakultet/struktura/katedri/grazhdanskopravni_nauki/doc_d_r_kameliya_nikolaeva_colova

Адреси за контакт,

e-mail

Софийски Университет „Св. Климент Охридски",

Юридически факултет, каб. 312

Бул. „Цар Освободител" 15, София, 1504, България

kcolova@abv.bg