Проф. д-р Тенчо Колев

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор по Обща теория

на правото в Софийския университет

„Св. Климент Охридски",

София, България

Интернет профили или уеб-сайтове

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/yuridicheski_fakultet/struktura/katedri/teoriya_i_istoriya_na_d_rzhavata_i_pravoto/prof_d_r_tencho_kolev_dundov

Адреси за контакт,

e-mail

Софийски Университет „Св. Климент Охридски"

Юридически факултет, каб. 295

Бул. „Цар Освободител" 15, София, 1504, България

t.kolev@law.uni-sofia.bg