Проф. Д-р Джовани Лобрано

 

 

Актуална позиция - университет / институт, департамент, катедра, академична длъжност

Професор по римско право в Университета в Сасари, Италия.

Други позиции

и длъжности

Директор на правния департамент, основател и негов пръв ръководител;

 Координатор на Докторската изследователска програма по правни и икономически науки;

 Председател на Общото събрание на университета;

Бил е също така и декан на Юридическия факултет;

Президент на комитета на Факултета по Архитектура;

Член на Управителния съвет на Академичното събрание на университета;

Директор на семинара за латиноамерикански изследвания;

Представител на университета в отношенията с област Сардиния;

Почетни звания и награди

 

Почетен член на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция „Societas pro Iure Romano"

Основни теми на изследване

 

1) Процесите по формиране на публичната и частната воля : представителство / заместване vs участие и коопериране("Mitwirkung"); 2societas и/или persona ficta vel / et repraesentata3) Град (urbs civitas) и федерален муниципализъм;  4) Tрибунат и забраняваща власт;  5) Народът; 6Bellum и pax7) Правни и конституционни реформи; 8)  Конституционни реформи (английски средновековни /съвременни и римски древни/актуални) и връзките между тях; 9Pater i filius10Uxor  и брак; 11) Вода и защита на околната среда; 12) Други теми  (римско право; Code Napoléon  и римскоправна традиция).

Публикации

Монографии: 1. Il potere dei tribuni della plebe (Milano 1982); 2. 'Pater et filius eadem persona'. Per lo studio della 'patria potestas'. I (Milano 1984); 3. (con P. Catalano e H.-A. Steger), America Latina y el Derecho romano, Bogotá 1985; 4. Diritto pubblico romano e costituzionalismi mo­derni (Sassari 1988; versione in lingua spagnola edita a Bogotá nel 1990); 5. 'Uxor quodammodo domina': riflessioni su Paul. D. 25,2,1 (Sassari 1989); 6.‘Res publica res populi'. La legge e la limitazione del potere (Torino 1996).

Също така автор на:  повече от 100 статии и томове  ‘a cura di' (публикувани, освен на италиански също така и в Испания, Португалия, Франция, Швейцария, Русия и в различни държави от източна Европа и близкия Изток, а също така и в Африка и Южна Америка)

Препратки към интернет профил или уебсайт

 

Адрес за контакти