ПРОФ. Д-Р  ДЖОВАНИ ЛОБРАНО

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор по Римското право в Университета на Сасари, Италия

Интернет профили или уеб-сайтове

http://www.dirittoestoria.it/redazione/Lobrano-CV.htm

Адреси за контакт,

e-mail

University of Sassari

Piazza Università  21

Sassari

Italy

 

lobrano@uniss.it